Säsongscamping

På Stocken Camping har vi 172 platser som är reserverade för säsongscamping. Säsongen är ca 7 månader.

Pris för säsongsplats:

Priserna är individuella per plats då priset baseras på storleken på platsen samt om det finns vatten och avlopp. El ingår inte i avgiften utan man betalar enligt mätare. Alltså endast för den el som man förbrukar.

Vårt elsystem är web-baserat vilket innebär att Ni själva har möjlighet att se Er förbrukning och styra den via en app eller Internet.

Den som är intresserad av en säsongsplats här hos oss skickar in en ansökan om säsongsplats. Det formuläret hittar man längst ned på denna sida: ”Intresseanmälan om säsongsplats”.

Kontakta receptionen för mer information.

Hyresregler säsongscamping

Generella ordnings- och trivselregler vad avser säsongsuppställning av husvagn/villavagn på Stocken Camping.

Det är obligatoriskt att alla gäster ska inneha giltigt Camping Key Europe. Kostnaden för det ingår i säsongsavgiften. Beställning av detta ombesörjes av campingvärd.

Då Stocken Camping är en familjecamping ska tystnad råda mellan kl 23.00 och 07.00. Detta innebär att partyn, fester och liknande ej får pågå efter kl 23.00.

Bommen för infart är låst mellan kl 23.00-07.00. Vid senare ankomst får bilar parkeras på smsparkeringen. Lägg en lapp med platsnummer i rutan så undviker ni böter. Bilen ska dock flyttas senast kl 09.00 följande morgon. Efter kl 09.00 är det sms-avgift som gäller. Vid akuta situationer som innebär att infart krävs under natten ber vi Er kontakta campingvärd på angivna journummer som finns anslaget vid receptionen och på anslagstavlorna vid servicehusen.

Utfartsbommen är öppen för utfart dygnet runt. Vi ber dock att Ni respekterar nattron för övriga gäster och att mellan 23.00-07.00 endast använda denna vid akuta situationer.

Ingen vagn får placeras innan kontakt tagits med campingvärd. Generellt gäller att utöver vagn, förtält och bil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på eller utanför egna tomten. Principen är att allt skall vara definierbart till camping, dvs tillfälligt boende på hjul. All byggnation på den egna tomter ska vara godkänd av campingvärd innan byggnation kan påbörjas. Staket får vara max 1,5 m höjd från mark. OBS! Det är inte tillåtet att slå ner jordankare.

Stocken Camping AB reserverar sig också för att alltid följa myndigheternas beslut och rekommendationer gällande anläggningen.

OBS! Privata vatten- och avloppsanläggningar är ej tillåtna. Skötsel av tomten samt ordning och reda, gräsklippning med mera ombesörjes av hyresgästen. Misskötsel av tomt kan innebära omedelbar uppsägning av plats.

På den egna tomten ska det finnas plats att parkera sin bil. Andra tomter än den egna får inte användas för parkering, uppläggning av material med mera. Det kan dock finnas möjlighet till att hyra en egen parkeringsplats. För mer information om detta, kontakta campingvärd eller ansvarig på plats. Båtar och båtkärror får placeras på av receptionen anvisad plats. Bil- och båttvätt är inte tillåtet inne på campingområdet.

Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat kontroll av gasolanläggning minst vartannat år och kontroll av brandsläckare. Alla säsongsgäster ska inneha följande brandskyddsutrustning: brandvarnare, brandfilt i vagnen samt 6 kg brandsläckare i förtält. Alla elinstallationer i vagn och förtält skall vara utförda av behörig elektriker. OBS! Endast godkänd 3×2,5 kvm kabel gäller för anslutning med EU-kontakt till eluttag. Laddning av elfordon är totalt förbjudet på
campingen.

Det är inte tillåtet att ha överblivet byggmaterial under husvagn/villavagn eller annat brännbart material.

Fartbegränsning inom området gäller och är maximerat till 15 km/h. Körning med bil eller annat motordrivet fordon under påverkan av alkohol eller droger är absolut förbjudet.

Sopsortering finns på två sopstationer. Hushållssopor skall slängas i blå containers, tidningar, plåt, och glas har separata behållare. Det finns även röda lådor för batterier samt grilltunnor för grillrester. Övrigt såsom möbler, grillar, gamla kylskåp mm ska köras till Månsemyrs soptipp. Kort finns att låna mot en avgift. Släpkärra finns att låna för detta ändamål. Det är absolut förbjudet att slänga sådant på sopgårdarna. För mer information gällande öppettider, se anslagstavla vid servicehus och reception eller på www.orust.se. Kontakta gärna campingvärd eller annan personal vid frågor.

Alla hundar ska hållas kopplade och rastas utanför campingens område.

Husvagn/villavagn får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är förbjudet.

Uppsägning av tomt ska ske senast vid utcheckning för säsongen. Avgift för ev vinteruppställning ska betalas vid utcheckningen.

Vid avflyttning skall tomten lämnas i väl städat och iordningsställt skick i samråd med campingvärd. Det är inte tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt. Undantag finns i enstaka fall för överlåtelse av vagn med tomt. I de fall vi godkänt för överlåtelse kommer en överlåtelseavgift tas ut. Frågor och information om överlåtelse sker enbart genom anläggningsansvarig Bo Magnusson.

Fakturering av säsongsavgift sker med betalning av anmälningsavgift senast den 31 oktober och slutbetalning senast den 31 mars. När betalning skett innebär detta att Ni även fullt ut accepterar detta regelverk. Önskemål om uppskjuten betalning kan beviljas mot ränta på 10% per påbörjad månad.

Ej i tid betald hyra tolkas som att tomten är uppsagd och Stocken Camping kan hyra ut tomten till annan gäst. Vid tidigare avresa än bokat/reserverat sker ingen återbetalning.

Elförbrukningen för sommarsäsongen läses av vid två tillfällen. Den 1 juli (faktureras) och då campingen stänger för säsongen. Betalning sker i receptionen vid utcheckning. Om man har vinteruppställning av sin vagn med el tillkopplat läses strömmen av vid två tillfällen. Den 1 januari (faktureras) och vid campingens öppnande. Betalning sker i receptionen vid incheckningen.

Alla servicehus är låsta för allmänheten. Endast incheckade gäster har rätt att utnyttja dessa. Alla säsongsgäster får 2 st entrékort mot en depositionsavgift på 250:-/kort. Dessa kort ger tillträde till servicehus och infartsbom. Depositions-avgiften är förbrukad om man tappar bort sitt kort och man får därför betala en ny depositionsavgift om man önskar ett nytt kort eller önskar ett extrakort. Ev pengar som är insatta på korten försvinner om man förlorar sitt kort. Det är inte tillåtet att släppa in någon som inte har kort varken genom infartsbom eller in i servicehus.

Försäljning vid och inom campingplatsen får endast förekomma med campingvärdens tillstånd.

Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök, disk och tvättstugor mm) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Stocken Camping AB frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingens ledning eller personal anger.

Godkännande av regelverket
I samband med att hyresgäst betalar sin faktura för kommande säsong bekräftar denna samtidigt att man godkänner detta regelverk och förbinder sig att rätta sig efter densamma.